ΕΓΓΡΑΨΟΥ

για να λαμβάνεις τα νέα του Archetype στο email σου!

 Πατώντας 'Subscribe' συμφωνείς με την Πολιτική Απορρήτου

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Uploaded by: Archetype Editor

Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα


ΠΕΡΙΟΧΗ:
Φλώρινα, Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε: 9/12/20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συμμετοχή στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανέγερση Κτιριακού Συγκροτήματος της Σχολής Καλών τεχνών στη Φλώρινα

Κύριος στόχος για τον σχεδιασμό της νέας Σχολής Καλών Τεχνών ήταν η δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος ανθρώπινης κλίμακας με εξωστρεφή χαρακτήρα, ο οποίος θα ήταν ευνοϊκός για τη συνάντηση και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των σπουδαστών. Εξίσου σημαντική ήταν και η ένταξη του συγκροτήματος στον χαρακτήρα και την κλίμακα του τοπίου της ευρύτερης περιοχής και της Φλώρινας, αλλά και η σύνδεσή του με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές του Πανεπιστημίου, της Παιδαγωγικής Σχολής και του Αθλητικού κέντρου, καθιστώντας τη Σχολή Καλών Τεχνών πυρήνα ενός ευρύτερου συνόλου.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Αξιοποιώντας το επίμηκες του γηπέδου, το σύνολο αναπτύχθηκε κατά μήκος του σε δυο διακριτές κτιριακές ενότητες, τη διαμήκη πτέρυγα της Διοίκησης-Αμφιθεάτρου-Υπογείου, και τη συστοιχία των τεσσάρων πτερύγων Διδασκαλίας που διατάσσονται κάθετα σε αυτήν και που φιλοξενούν τους εκπαιδευτικούς χώρους του προγράμματος. Οι δύο ενότητες αναπτύσσονται εκατέρωθεν μιας διαμπερούς ευρείας ζώνης πρασίνου-κυκλοφορίας, με άξονα Α-Δ μήκους 70μ. και κυμαινόμενου πλάτους 16-22μ.

Από πλευράς ένταξης στο ρυμοτομικό σχέδιο του Πανεπιστημίου, η σύνθεση στρέφεται προς το Ο.Τ.2 και το συγκρότημα ΠΔΜ, του οποίου οι φοιτητές Καλών Τεχνών θα χρησιμοποιούν ποικιλία λειτουργιών. Αυτή η στροφή επιτυγχάνεται με το άνοιγμα των τεσσάρων πτερύγων των αιθουσών της και των τριών μεταξύ τους αυλών της σαν βεντάλιας προς αυτήν, για να  υποδηλωθεί η στενή λειτουργική σχέση τους μαζί της, κάτι που ενισχύεται και από τη δημιουργία του προτεινόμενου κοινού πάρκου μεταξύ των δύο Σχολών. Η κυκλοφοριακή σύνδεση της Σχολής με την Ακαδημία πραγματοποιείται με τον προτεινόμενο πεζόδρομο Β-Ν που ξεκινά από το κυλικείο της. 

Παράλληλα, το νέο Συγκρότημα συνομιλεί -μέσω του διαμπερούς επιμήκους χώρου κυκλοφορίας-κήπου πλάτους 16-22μ.- και με το σχολικό συγκρότημα των Σχολών του ΤΕΕ και του 3ου Ενιαίου Λυκείου στο Ο.Τ.1 που βρίσκεται Δυτικά του, με τη διαμόρφωση του μεγάλου άξονα Α-Δ που διαπερνά τη δομή του και του περιβάλλοντός του από το Αθλητικό κέντρο μέχρι το Λύκειο.

Έτσι η σύνθεση διαπερνάται κατά τη διεύθυνση Β-Ν και Α-Δ σε διάταξη Ταυ από δύο διαμήκεις ημιυπαίθριους άξονες, που συναντούν τα δύο γειτονικά συγκροτήματα σε νευραλγικά σημεία της κύριας εσωτερικής κυκλοφορίας τους.

Η πτέρυγα Διοίκησης, για την ενίσχυση αυτών των συσχετισμών, κάμπτεται και προς τις δυο πλευρές στην κυρία και τη βοηθητική της είσοδο. Αν προστεθεί στα παραπάνω και η διαμπερότητα του φουαγιέ του Αμφιθεάτρου του συγκροτήματος, που επιτρέπει την προσέγγισή του από τον Βορρά όταν η Σχολή είναι κλειστή (βραδινές ώρες, περίοδος καλοκαιριού, εορτές κλπ.), διαπιστώνεται η λειτουργία του συγκροτήματος σαν χοάνης προσέλκυσης του κόσμου και των επισκεπτών-χρηστών του και στις 4 πλευρές.

Οι χώροι των παραπάνω δύο ενοτήτων Διοίκησης και Διδασκαλίας χωροθετήθηκαν με σαφήνεια και διαφορετικότητα, ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητός ο χαρακτήρας τους: Η μεγάλη πτέρυγα της Διοίκησης με χάραξη Α-Δ, που λειτουργεί σαν προστατευτική πλάτη του συνόλου προς τον Βορρά, και οι τέσσερις πτέρυγες των αιθουσών διδασκαλίας με χάραξη Β-Ν εγκάρσια, σαν ακτίνες που εκτινάσσονται από αυτήν, με αμφίπλευρο φυσικό φωτισμό και στέγαση των ζητούμενων από το πρόγραμμα εμβαδών των μεγάλων αιθουσών 250τμ. σε ένα ενιαίο επίπεδο.

Οι 5 ενότητες συνοδεύονται από ένα σαφές και προσεκτικά ιεραρχημένο δίκτυο ημιυπαιθρίων και υπαιθρίων χώρων κίνησης και στάσης, αυλών και πρασίνου, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διείσδυση του φυσικού στοιχείου και του νερού στο συγκρότημα, διασφαλίζοντας πλούσιο φυσικό και διάχυτο φωτισμό ηλιασμό, αερισμό και ανεμοπροστασία, ευκολία στην εσωτερική συνδετική κυκλοφορία τόσο με τη Διοίκηση όσο και κύρια με τις Αίθουσες Διδασκαλίας, αλλά και εύκολη αντίληψη της οργάνωσης του συγκροτήματος σε όλες τις υποπεριοχές του.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σαν γενική αρχή για την αντιμετώπιση του κεφαλαιώδους αυτού ζητήματος, τέθηκε η διασφάλιση μιας ισχυρής σχέσης του συγκροτήματος με τον ήλιο και της προστασίας του από τους κυρίαρχους πνέοντες ανέμους, κυρίως Βορειοδυτικούς και δευτερευόντως Νοτιοανατολικούς. Προς τον σκοπό αυτόν, η σύνθεση στρέφεται προς τον Νότο με τη δημιουργία τριών μεσημβρινών προσήλιων αυλών, πλαισιωμένων εκατέρωθεν από τις τέσσερεις πτέρυγες αιθουσών που ανοίγονται ακτινωτά προς αυτόν.

Ιδιαίτερα για τον φυσικό διάχυτο φωτισμό στις πτέρυγες των αιθουσών διδασκαλίας, προβλέπεται αμφίπλευρος φωτισμός στις διαμήκεις πλευρές τους, με ανάλογη για τον ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό τους ηλιοπροστασία με οριζόντιες η κατακόρυφες περσίδες αντίστοιχα, υπόστεγους διαδρόμους, φυλλοβόλα δένδρα, αλλά και με τα ίδια τα κτίρια μεταξύ τους για τον χαμηλό ήλιο στη Δύση και την Ανατολή.

Επίσης, εξασφαλίζεται η περαιτέρω διάχυση του φυσικού φωτός μέσα από μεγάλους γραμμικούς ανοιγόμενους φεγγίτες στον κορφιά των στεγών που προβάλλονται στο δάπεδο του 1ου ορόφου, με τη δημιουργία γραμμικών διαφώτιστων ζωνών με αντιολισθητικά, γαλακτώδη τζάμια, για τη διάχυση του φωτός οροφής και στον ισόγειο όροφο. Παρόμοιες προβλέψεις γίνονται και στην πτέρυγα της διοίκησης.

4C6wTpElc_.jpg


Σύνθετος Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων με τίτλο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανέγερση Κτιριακού Συγκροτήματος της Σχολής Καλών τεχνών στη Φλώρινα
Νοέμβριος 2018 - Μάιος 2019

Αρχιτεκτονική μελέτη: Τριποδάκης Δ. Αλέξανδρος, Τριποδάκη Ιόλη
Στατική μελέτη: Παπαδόπουλος Σωτήρης
Μελέτη Η/Μ: Τρυπιδάκης Ιωάννης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα
Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ ΣΤΟ ARCHETYPE

Μπορείς να καταχωρήσεις το έργο σου με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους:

Μέσα από το προφίλ του αρχιτεκτονικού σου γραφείου στο archetype.gr Συνδέσου Εδώ
Αν δεν έχεις ήδη λογαριασμό, μπορείς να δημιουργήσεις το προφίλ του αρχιτεκτονικού σου γραφείου Εγγράψου Εδώ
Εναλλακτικά, μπορείς να μας στείλεις πληροφορίες και φωτογραφίες για το έργο σου στο info @ archetype.gr Στείλε Πληροφορίες